Českomoravský cement

Českomoravský cement je největším výrobcem cementu v ČR a je součástí nadnárodní skupiny HeidelbergCement, která se řadí k předním výrobcům stavebních hmot ve světě.

Výroba cementu probíhá ve dvou závodech: v Praze–Radotíně a v Mokré nedaleko Brna. V cementárně Králův Dvůr společnost dále provozuje moderní balicí linku a expedici baleného i volně loženého cementu.

Českomoravský cement dodává svým zákazníkům širokou škálu volně ložených a balených cementů s možností použití prakticky ve všech oblastech stavebnictví. Sortiment výrobků tvoří klasické cementy portlandské, struskové, s vápencem, se zvýšenou síranovou odolností a cementy pro cementobetonové kryty vozovek. Nově nabízí portlandské směsné cementy s nižší energetickou náročností na výrobu.
Pro výstavbu úsporných a k životnímu prostředí šetrných staveb uvádí na trh inovativní produkty TioCem a ThermoCem. Nabídku produktů doplňuje poskytování nadstandardních služeb v oblasti odborného technického poradenství, zkušebnictví a logistiky.

 

heidelbergcement.com