Pipelife

 

Společnost Pipelife Czech s.r.o. byla založena v dubnu roku 1994 a v červnu zaregistrována v OR. Náleží k holdingu Pipelife International, jehož sídlem je město Wiener Neudorf v Rakousku.

Sídlem společnosti Pipelife Czech s.r.o., která až do roku 2004, nesla název Pipelife – Fatra s.r.o., jsou Otrokovice, rozkládající se nedaleko krajského města Zlína.

V roce 2009 firma Pipelife Czech s.r.o. dovršila fúzi se společností Instaplast a.s. Se jménem Instaplast se v dnešní době pojí především výroba plastového potrubního systému Instaplast PP-R pro vodu a vytápění. Více z historie firmy Instaplast naleznete zde.
Společnost je výrobcem a prodejcem plastových potrubních systémů s nejširším výrobním sortimentem z PVC, PE, a PP v České republice, doplněným výrobky z dalších závodů holdingu „Pipelife. Mnoholetá tradice firmy dokazuje její životaschopnost a zvyšující se podíl na trhu svědčí jak o kvalitě výrobků Pipelife Czech s.r.o., tak i o dobré práci zaměstnanců.Produkty společnosti jsou k zákazníkům distribuovány prostřednictvím 7 firemních prodejních středisek, velkoobchodníků a dalších obchodních partnerů.

Prvotřídní kvalita výrobků i poskytovaných služeb je oceněna a zákazníkovi garantována dvěma certifikáty. Certifikátem řízení jakosti ČSN EN ISO 9 001: 2 000 a certifikací enviromentálního managementu dle ISO 14 001.

Pipelife Czech s.r.o. zásadně přispívá ke zlepšování životního prostředí i samotným výrobním programem. Výrobky jako takové představují skupinu technologicky vyspělých produktů s významným ekologickým přínosem během doby jejich použití, ale i po ukončení jejich životnosti, kdy je možné opakované využití jejich výchozího materiálu. Veškeré produkty jsou zdravotně nezávadné!

Společnosti bylo také uděleno právo používat ochrannou známku - tzv. „ekologicky šetrné výrobky“.

Pipelife Czech s.r.o. dále usiluje o efektivní:
  • třídění a evidenci odpadů vznikajících ve výrobě
  • recyklaci odpadů typu PE a PVC přímo v zázemí společnosti
  • recyklaci odpadů na bázi PP u externího zpracovatele
  • třídění komunálních odpadů a následné zpracovaní specializovanou společností Marius Pedersen
  • periodickou kontrolu všech procesů vč. snižování spotřeby surovin a elektrické energie
  • předcházení vzniku ekologických havárií v rámci firmy

 

 

pipelife.cz