KONSTRUKCE » POZEMNÍ STAVBY » ZÁKLADY A ZÁKLADOVÉ KONSTUKCE
CO JSOU ZÁKLADY?

Základy jsou konstrukce, které přenášejí zatížení od konstrukcí stavby do základové půdy.

 

Základové konstrukce dle provedení

1. Plošné základy - základové pásy, patky, rošty, desky

 

ZÁKLADOVÉ PÁSY

ZÁKLADOVÉ PATKY

ZÁKLADOVÉ DESKY

ZÁKLADOVÉ ROŠTY

 


2. Hlubinné základy - základové piloty, studny, kesony

 

ZÁKLADOVÉ PILOTY

ZÁKLADOVÉ STUDNY

KESONY