Co jsou základové studny?

Systém pro tvorbu hlubiných základů, který se používá zejména pro zakládání pod hladinou podzemní vody nebo zavodněných zeminách.

 


 

Těžba zeminy se provádí pod ochranou obvodového pláště z dutých prvků, nejnižší skruž je ve spodní části opatřena ocelovým břitem a s postupným vybíráním zeminy dochází k sedání skruží na únosnou půdu, poté se vnitřek skruží vybetonuje.