Co jsou základové rošty?

Základový rošt je soustava navzájem kolmých základových pásů, navrhují se u skeletových staveb s větším zatížením nebo nestejnoměrně sedající půdou.