Co jsou základové desky?

Základové konstrukce jsou konstrukce, které bodové či plošné zatížení do základové půdy na celou plochu půdorysu stavby, provádí se ze železobetonu.

Technologie provádění

Desky se používají z důvodů:

1. nestejnorodě sedající a málo únosné půdy

2. pokud by návrh pásů, roštů či patek byl tak široký, že z praktického hlediska by bylo lepší navrhnout desku

3. vhodné při zakládání objektů pod hladinou podzemní vody

 

 

Možnosti provedení základových desek

a. Rovná deska

 

b. Žebrová deska - s horními žebry

c. Žebrová deska - se spodními žebry

d. Roštová deska

e. Deska s hřibovými hlavicemi pro sloupy