KONSTRUKCE » POZEMNÍ STAVBY » STŘEŠNÍ KONSTRUKCE » STŘEŠNÍ TAŠKY
Střešní tašky

Keramické pálené střešní tašky

Pálené střešní tašky jsou hromadně využívanou střešní krytinou již více než 100 let a dnes se lze setkat na střechách z taškami, které pocházejí z prvorepublikového období a jsou plně funkční krytinou.

Jejich výhodou je přijatelná cena, nízká hmotnost oproti betonovým taškám, rychlá a snadná pokládka a výborný vzhled, který zachovává tradici přírodních materiálů.

Nejznámější výrobce v české republice je Tondach, dále Roben nebo Bramac, tedy původně výrobce pouze betonové krytiny.

Keramické tašky se skládají na střešní latě o rozměru 5×3 cm, které leží na krokvích nebo na kontralatích připevněných ke krokvím. Zpravidla se začínají skládat z pravého spodního rohu a souběžně se pokračuje nahoru a doleva. pro ukončení u boční hrany střechy se používají krajové tašky nebo oplechování, ukončení u hřebene zajišťují hřebenáče dodávané vždy ke konkrétnímu typu krytiny. Pod krytinu se dnes vždy umisťuje difuzní folie, která zajišťuje pojistnou ochranu proti případnému zatékání vody.

Jako další doplňkový sortiment tašek se dodává:

  1. taška půlka – slouží k vytvoření vazby na drážku, pro snadnější ukončení řady u střešních oken, vikýřů a komínů.
  2. taška krajovka – vyrábí se ve variantě levá a pravá, slouží pro ukončení boční strany střechy u štítu, taška má speciálně tvořenou hranu, která vytváří pohledovou hranu a chrání konstrukci pláště střechy proti přímému větru.
  3. taška větrací – slouží k odvětrání střešního pláště a vysušení případné vlhkosti
  4. taška prostupová – slouží pro snadný prostup konstrukcí jako jsou antény či odvětrání od kanalizace.
  5. tašky protisněhové – tašky zabraňující sesuvu sněhu ze střechy

 

Keramické střešní tašky se vyrábí s různými povrchovými úpravami

  1. režná – krytina nemá žádnou povrchovou úpravu
  2. engoba – jedná se o matnou až pololesklou úpravu – tenká vrstva jílů a oxidů železa na povrchu tašky, která je následně vypálena
  3. glazura – kvalitnější složení a silnější vrstva povrchové úpravy než u engoby, tato vrstva tašku chrání před zmrazovacími cykly a vlivy počasí a prodlužuje její životnost

 

Detail položení krytiny u římsy

 

 

Boční detail střešní krytiny

Detail krytiny u hřebene

 

Betonové střešní tašky

Betonové tašky se vyrábí z barveného betonu, který je chemicky ošetřen, aby byla jeho životnost prodloužena a dnes se navíc vyrábí se speciálními povrchovými úpravami, které chrání tašku před vlivy počasí.

oproti páleným střešním taškám mají nevýhodu ve vyšší hmotnosti a konstrukce střechy proto někd musí být masivnější nebo lépe vyztužená. betonové tašky se vyrábí také jako velkoformátové což může urychlit pokrývačské práce. Montáž je prakticky totožná jako u pálených střešních tašek , liší se především rozteče laťí u každého typu tašky. Konstrukce střešního pláště je také totožná.

Tašky se vyrábí také s různými povrchovými úpravami v podobě nástřiků, jedná se akrylátové nástřiky v jedné až třech vrstvách, které také mohou být v lesklé podobě a v různých odstínech, které jsou nejčastěji cihlová, višňová, hnědá, černá, šedá a další.

Mezi nejvýznamnější výrobce působící na českém trhu patří firmy Bramac, KM Beta nebo Meditteran