LanitPlast v prodeji včetně zajištění montáže 

  • Polykarbonát
  • Sklolaminát
  • Plexisklo
  • Plastové okapy
  • Skleníky
  • Zahradní domky
  • Vchodové stříšky

 

 

Střešní taška Tondach

Cenová kalkulace zdarma


Úvod » Propan Butan

Propan Butan

Prodej Propan-butanových lahví ve velikostech 2 kg, 10 kg, 33 kg.

 

Minimální teplota požitelnosti propanu je až -42 stupńů Celsia.

Zkapalněná směs Propanu a Butanu pro široké využití v domácnostech i v průmyslu.


Propan-butan, vlastnosti jednotky propan butan
Chemický vzorec - C3H8 C4H10
Molekulová hmotnost - 44,094 58,12
Kapalný stav
Hustota při 200C Kg/m3 502 579
Bod tání při tlaku 101,08 kPa oC -189 -135
Bod varu při tlaku 101,08 kPa oC -42,6 -0,6
Kritická teplota oC 95,6 153
Kritický tlak Mpa 4,45 3,721
Spalné teplo KJ/kg 50,3 49,56
Plynný stav
Hustota při 101,08 kPa Kg/m3 2,019 2,703
Hutnota 1 1,562 2,091
Výparné teplo při bodu varu a tlaku 101,08 kPa KJ/kg 444,057 387,79
Spalné teplo při 00C, 101,08 kPa MJ/kg 100,986 133,97
Výhřevnost při 00C, 101,08 kPa MJ/m3 92,989 123,76
Dolní mez výbušnosti se vzduchem % 2,1 1,5
Horní mez výbušnosti se vzduchem % 10,1 8,4
Bod zápalnosti oC 510 490