Penetrace

Penetrace

 

Základní rozdělení penetračních nátěrů z hlediska vlastností:
  • hloubkové
  • plnicí
  • filmotvorné, uzavírací

 

Hloubkové penetrace jsou výrobně nastaveny tak, aby podklad zpevnily (obr. 1), ale zároveň by neměly zabránit jeho paropropustnosti a na povrchu vytvářet viditelný film. Je vhodné je použít například před nanášením lepidel pro obklady a dlažby, pro zpevnění potěrů a omítek, před nanášením dalších vrstev, jako jsou štuky, stěrkové směsi apod.

Plnící, filmotvorné a uzavírací penetrace snižují savost podkladu a na povrchu vytvářejí film, případně adhezní vrstvu (pokud obsahují hrubší frakci plniva), a zajišťují vysokou přilnavost dalších vrstev. Používají se pro následnou aplikaci například sádrových omítek, hladkých, finálních a nivelačních stěrek.


Funkce penetrace

  • Snižují nasákavost podkladu
  • Sjednocují nasákavost podkladu
  • Vážou prach a separační části
  • Zpevňují podklad
  • Zvyšují přídržnost k podkladu
  • Sjednocují barevnost podkladu