Cement

Pojivo, které má schpnost vázat k sobě ostatní látky, používá se pro výrobu betonových a omítkových směsí.