» POZEMNÍ STAVBY
Co jsou základové desky?

Základové konstrukce jsou konstrukce, které bodové či plošné zatížení do základové půdy na celou plochu půdorysu stavby, provádí se ze železobetonu.

Technologie provádění

Desky se používají z důvodů:

1. nestejnorodě sedající a málo únosné půdy

2. pokud by návrh pásů, roštů či patek byl tak široký, že z praktického hlediska by bylo lepší navrhnout desku

3. vhodné při zakládání objektů pod hladinou podzemní vody

 

 

Možnosti provedení základových desek

a. Rovná deska

 

b. Žebrová deska - s horními žebry

c. Žebrová deska - se spodními žebry

d. Roštová deska

e. Deska s hřibovými hlavicemi pro sloupy