» POZEMNÍ STAVBY
Co jsou základové studny?

Systém pro tvorbu hlubiných základů, který se používá zejména pro zakládání pod hladinou podzemní vody nebo zavodněných zeminách.

 


 

Těžba zeminy se provádí pod ochranou obvodového pláště z dutých prvků, nejnižší skruž je ve spodní části opatřena ocelovým břitem a s postupným vybíráním zeminy dochází k sedání skruží na únosnou půdu, poté se vnitřek skruží vybetonuje.